CARACAS

Est. May 12, 2005
Avenida Libertador
Centro Sambil, Nivel Diversion, Local DR19
Chacao
Caracas, Venezuela

 pin# 28143
Subway Guitar 2004 released 2005

pin# 28151
Blue fender ertical guitar 2005
bought on ebay


pin#
50539
3-D Vertical Copper Colored Guitar
Bought on ebay may 2009

Pin# 52978
Male Server purple guitar 2009
Bought on ebay 2010